Pages Navigation Menu

Portal Turystyki Wiejskiej - Wydarzenia, kwatery, informacje

Informacje – Agroturystyka w Polsce

Obecnie agroturystyka jest rodzajem wypoczynku w warunkach podobnych do wiejskich. Często łączy się z pracami gospodarskimi u osoby, która w zamian zapewnia zakwaterowanie, częściowe albo całodniowe wyżywienie oraz atrakcje takie jak np. jazda kona czy wędkarstwo. Pobyt wiąże się z rzemiosłem (szydełkowanie, haftowanie), udziałem w tradycyjnych obrzędach i przygotowywaniu potraw.

Agroturystyka to forma turystyki wiejskiej nazywanej w Polsce wczasami pod gruszą. Jej celem jest zapobieganie wyludnianiu wsi i miejscowości położonych w górach, zwiększenie dochodów ludności, zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich, a także rozwój infrastruktury ekoturystyki.

Turystykę możemy rozpatrywać jako aspekt:

  • przestrzenny
  • ekonomiczny
  • psychologiczny
  • społeczny
  • kulturowy

Najlepsze Gospodarstwa Agroturystyczne w Polsce:

Strona poświęcona jest tym wszystkim, którzy zainteresowani są agroturystyką, zarówno poszukującym odpowiednich miejsc wypoczynkowych, jak i podmiotom chcącym ogłosić i przedstawić swoją ofertę.