Pages Navigation Menu

Portal Turystyki Wiejskiej - Wydarzenia, kwatery, informacje

Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia soli w Wieliczce

Wiek złóż soli znajdujących się w najsłynniejszej kopalni soli w Polsce, Wieliczce, szacuje się na około 15 milionów lat… Złoża te powstały w okresie zwanym mioceńskim, w trakcie, gdy Morze Mioceńskie ulegało procesowi zaniku, stając się tzw. „morzem zamkniętym”. Szacuje się, że Pokłady soli w Wieliczce mają około 10 kilometrów długości i od 600 do 1500 metrów szerokości.

Eksploatacje soli na terenie dzisiejszej Wieliczki rozpoczęto prawdopodobnie około 3 tysięcy lat przed naszą era, w epoce środkowego neolitu. Wykorzystywano wówczas samoistnie wypływające solanki poprzez ich gromadzenie, oczyszczanie i odparowywanie- świadczą o tym odnalezione przez archeologów naczynia z gliny, w których najpierw uzyskiwano roztwór o odpowiedniej gęstości, a następnie rodzaj masy zawierającej bardzo duży procent jadalnej soli.

Wraz z zanikiem naturalnego wypływu solanki, po około 3, 4 tysiącach lat skończyła się możliwość takiego sposobu pozyskiwania soli. Wówczas zaczęły się pojawiać głęboko wydrążone studnie pozwalające na zdobycie solanki. Studnie te , wraz z upływem czasu zamieniono na szyby, będące rodzajem pionowej drogi krzyżującej się z wyrobiskami i chodnikami. W ten sposób powstała kopalnia.

Charakterystyczne cechy kopalni soli w Wieliczce

zwiedzanie wieliczki

Kopalnia złożona jest z 9 poziomów znajdujących się na różnych głębokościach, a na łączną, 300 kilometrową długość chodników składają się wyrobiska o kubaturze ponad 7, 5 miliona m3. Charakterystyczny dla kopalni mikroklimat cechujący się dużą zawartością chlorku soli, potasu, magnezu oraz wapnia, odpowiednia wilgotnością, jonizacją i ciśnieniem  powoduje , że jest on szczególnie zalecany osobom z różnego typu schorzeniami dotyczącymi górnej części dróg oddechowych .

Atrakcje turystyczne

Decydując się na zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, musimy zarezerwować sobie około 2 do 3 godzin. Do przebycia jest 3 km trasa, na którą składają się komory położone na  3 poziomach głębokości ( od 64 do 135 metrów). Warto zaznaczyć, że na swojej drodze spotkamy schody o łącznej ilości około 800 stopni…

Do zobaczenia mamy:

– Komorę Mikołaja Kopernika;

– Kaplicę św. Antoniego;

-Komorę Janowice;

– Komorę Sielec

– Komorę Kazimierza Wielkiego;

– Komorę Pieskowa Skała;

– Podszybie Kunegundy

– Kaplicę św. Krzyża;

– Kaplicę św. Kingi;

– Komorę Weimarr;

– Komorę Wessla;

– Komorę Michałowice;

– Komorę Józefa Piłsudskiego;

– Komorę Stanisława Staszica;

– Komora Witolda Budryka

– Komorę Warszawa

– Komorę Wisła

– Skarbnika

– Pochylnię Prinzinger

– Komora Haluszki

– Komorę Izabela

– Kaplicę św. Jana

-Muzeum Żup Krakowskich

– Komorę Russegger VI

– Komorę Russegger V;

–  Komorę Szerzyzna;

– Komorę Maria Teresa II;

– Komorę Miejską;

–  Komorę Karol;

-Komorę Maria Teresa IV;

– Komorę Maria Teresa III

-Komorę Modena;

-Komorę Kraj;

– Komorę Saurau;

– Komorę Russegger VII;

– Komorę Alfonsa Długosza;

– Groty Kryształowe.